Varför hållbarhet är avgörande för företag i alla konsumentbranscher

– Nio år. Så lång tid har vi på oss att förändra världen. År 2020 markerade starten på FN:s ’Decade of Action’, en kritisk period där vi måste hitta lösningar på de allvarligaste utmaningarna i världen: fattigdom, hunger och klimatförändringar. Nu när vi kan börja föreställa oss en värld efter pandemin med vaccin som äntligen […]

– Nio år. Så lång tid har vi på oss att förändra världen.

År 2020 markerade starten på FN:s ’Decade of Action’, en kritisk period där vi måste hitta lösningar på de allvarligaste utmaningarna i världen: fattigdom, hunger och klimatförändringar.

Nu när vi kan börja föreställa oss en värld efter pandemin med vaccin som äntligen rullar in, vad sägs då om att göra den till en mer hållbar värld?

Hur det kan se ut i verkligheten varierar förstås mellan de olika verksamhetsområden. Men i grunden finns det tre pelare för hållbarhet: miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Eller som man också brukar säga: ’planet, people and profit’.

Dessa tre områden ger en bra utgångspunkt för alla som vill få idéerna att flöda oavsett vilken pelare man föredrar.

Låt oss ta en närmare titt på dem.

Miljömässig hållbarhet

När man hör ordet hållbarhet tänker man främst på den första pelaren, alltså miljömässig hållbarhet (planet). Detta är praktiskt eftersom miljömässig hållbarhet omfattar alla metoder som vanligtvis tas fram när man diskuterar hållbarhet: återvinning, avfallshantering, växtbaserad kost eller användning av förnybara material och energikällor.

När du tänker på vad ett företag bör göra inom detta område är det bra att utgå från de metoder som är mest relevanta för just ditt företag. Ett företag som sysslar med detaljhandel bör därför fokusera på miljövänliga material och leveranskedjor, medan en restaurang kan välja mer växtbaserade alternativ i sin meny. På så sätt kommer dessa åtgärder sannolikt att  verkligen gynna verksamheten.

Om ett företag marknadsför sig som mer miljövänliga än vad de i själva verket är, kallas detta för greenwashing, vilket kan istället kan leda bort kunder. Konsumenterna blir allt mer medvetna och fler vill stödja varumärken vars värderingar ligger i linje med deras egna. Värdebaserad shopping märks särskilt när det kommer till hållbarhet. Att inte jobba för att minska miljöpåverkan kan bli dyrt i längden.

Dessa kunder är dock inte bara fokuserade på miljön utan förväntar sig också åtgärder inom andra hållbarhetsområden.

Social hållbarhet

I grund och botten handlar social hållbarhet om människor: alltså mänskliga rättigheter och jämlikhet. De områden en verksamhet bör fokusera på för att vara socialt hållbar är bland annat att betala en skälig lön, säga nej till barnarbete och säkerställa säkra arbetsförhållanden, samt att ta hand om medarbetarnas välbefinnande och stödja jämställdhet.

Många av dessa värdebaserade shoppare letar inte bara efter miljövänliga produkter. I allt högre grad kräver de också ovan nämnda åtgärder från de varumärken de väljer att stödja.

När det gäller affärspraxis är social hållbarhet starkt kopplad till ansvar och transparens. Är det lätt för kunder att hitta information om tillverkare och leveranskedjor? Var kommer råvarorna ifrån? Konsumenter blir allt mer medvetna om frågor inom dessa områden och skulle vilja se att företag är mer tydliga kring sina metoder.

Trots allt är det konsumenterna med sina plånböcker som har makten – vilket leder oss till hållbarhetens tredje och sista pelare: vinsten.

Ekonomisk hållbarhet

En hållbar verksamhet är en lönsam verksamhet. Så enkelt är det. En ökning av det ekonomiska kapitalet bör dock inte ske på bekostnad av de andra två pelarna.

Enligt Kungliga Tekniska Högskolans definition innebär ekonomisk hållbarhet en ”ekonomisk utveckling som inte har en negativ inverkan på ekologisk eller social hållbarhet”. Dessutom kan ekonomisk hållbarhet ses som ett verktyg för att främja hållbar utveckling.

Några konkreta exempel på ekonomisk hållbarhet är t.ex. smart tillväxt och kostnadsbesparingar samt energieffektivitet kopplat till miljömässig hållbarhet.

Många insatser inom digitalisering har den extra bonusen att de förbättrar hållbarheten. Man sparar inte bara pengar och resurser utan man signalerar också till kunderna att hållbarhet tas på allvar.

Gör hellre det rätta valet nu, än senare.